Användarvillkor

Vänligen läs dessa användarvillkor ( “Villkor”, “Användarvillkor”) noggrant innan du använder https://eu2007.pt/ webbplats ( “Tjänsten”) som drivs av Eu2007 ( “vi”, “vår” Eller “vår”).
Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av din godkännande och din överensstämmelse med dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.
Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte godkänner några villkor kan du inte komma åt tjänsten.
Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av https://eu2007.pt/.
https://eu2007.pt/ har ingen kontroll och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för någon tredje parts webbplats eller tjänst. Dessutom du godkänner att https://eu2007.pt/ inte kommer att vara ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster. Tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.
Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för tredje parts webbplats eller den tjänst du besöker.
stängning
Vi kan säga upp eller avbryta tillgången till vår Tjänst direkt utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du inte följer villkoren.
Alla bestämmelser i de Villkor som enligt deras natur ska överstiga uppsägning ska ske vid uppsägning, inklusive, utan begränsning, egendomsavsättningar, garantikrav, ersättning och ansvarsbegränsningar. .
varning
Din användning av Tjänsten är på egen risk. Tjänsten tillhandahålls “ÄR ÄR” OCH “SOM HÄR TILLGÄNGLIG”. Tjänsten tillhandahålls utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-överträdelse eller prestanda.
Tillämplig lagstiftning
Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Frankrikes lagar, utan beaktande av dess lagkonflikter.
Vår oförmåga att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse av dessa villkor skall inte anses vara ett upphävande av sådana rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor vara fulla i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och upphäver och ersätter eventuella tidigare avtal vi har med varandra om tjänsten.
byta
Vi förbehåller oss rätten att, på eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en kommentar är viktig kommer vi att försöka ge minst 15 dagars varsel innan de nya villkoren träder i kraft. Vad innebär en förändring av material som ska bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.
Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att sådana ändringar träder i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade användarvillkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.
Kontakta oss
Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.